Dr. George Tóth M.Sc., MOM

Master of Oral Medicine in Implantology, Master of Science in Dental Surgery och Implantolgy (M.Sc.)

tandläkare, specialist på estetisk tandvård och implantologi

Utbildning
 • Semmelweis University of Medicine
 • Imre Hajnal University of Health Sciences
 • Westphalian Wilhelms University Münster, Tyskland
Examen
 • Master of Oral Medicine in Implantology
 • Master of Science in Dental Surgery och Implantolgy (M.Sc.)
 • Konservativ tandläkare och tandläkarspecialist
 • Specialist i tand- och munsjukdomar
Specialisering
 • estetisk tandvård
 • implantation (implantation)
 • radiokirurgi
 • vaksam sedering
 • smile konstruktion
 • mikro tandvård
Kontor1048 Budapest Nádasdy Kálmán u. 17.
Telefon arbetsdagar 9-19h
Telefon arbetsdagar 9-19h